Quick Search

Sheet Music: Russian Folk Song Arrangements - Mixed Voices

Fs033_search Alexander Sveshnikov Ah, Wide Steppe
Akh ti, step' shirokaya

Alexander Sveshnikov

Russian Folk Song

SATB (div)

FS033

Print Price: $2.50
Digital Price: $2.50

Minimum qty. for digital score - 5

Fs024_search Alexander Sveshnikov All You Biddies, Go On Home
Oy, fse kumushki domoy

Alexander Sveshnikov

Russian Folk Song

SATB w pno

Russian

FS024

Print Price: $3.10
Digital Price: $3.10

Minimum qty. for digital score - 5

Fs032_search Alexander Sveshnikov Along the River
Vdol' da po rechke

Alexander Sveshnikov

Russian Folk Song

SATB (T solo; B solo)

Church Slavonic

FS032

Print Price: $3.70
Digital Price: $3.70

Minimum qty. for digital score - 5

Fs021_search Constantine Shvedoff Amidst a Valley
Sredi dolinĂ¯

Constantine Shvedoff

Russian Urban Folk Song

SATB

Russian

FS021

Print Price: $3.10
Digital Price: $3.10

Minimum qty. for digital score - 5

Fs043_search Alexander Kastalsky At My Father's Gate
U vorot, vorot

Alexander Kastalsky

SATB

Russian

FS043

Print Price: $2.50
Digital Price: $2.50

Minimum qty. for digital score - 5

Fs040_search Pavel Chesnokov Beyond the Swift River
Za rekoyu, za bistroy

Pavel Chesnokov

SATB

Russian

FS040

Print Price: $2.50
Digital Price: $2.50

Minimum qty. for digital score - 5

Fs003_search Alexander Sveshnikov Brightly Shines the Moon
Svetit svetel mesiats

Alexander Sveshnikov

Russian Folk Song

SATB

Russian

FS003

Print Price: $1.70
Digital Price: $1.70

Minimum qty. for digital score - 5

Fs002_search Feodosy Rubtsov, Arr. Brooms
Veniki

Feodosy Rubtsov, Arr.

Russian Folk Song

SATB

Russian

FS002

Print Price: $3.10
Digital Price: $3.10

Minimum qty. for digital score - 5

Fs006_search Alexander Sveshnikov Evening Bells
Vecherniy zvon

Alexander Sveshnikov

Russian Folk Song

T solo/SATB

Russian

FS006

Print Price: $2.50
Digital Price: $2.50

Minimum qty. for digital score - 5

Fs005_search A. Fliarkovsky, arr. Garden Gate, The
Kalitka

A. Fliarkovsky, arr.

SATB, S solo

Russian

FS005

Print Price: $3.10

Recommended Russian Folk Song Arrangements - Mixed Voices

Cmr002cover_search Valery Kalistratov Tania-Taniusha

Valery Kalistratov

Russian Dance Song

SATB(div) w. perc.

Russian

CMR002

Print Price: $3.10
Digital Price: $3.10

Minimum qty. for digital score - 5

Fs022_search Pavel Chesnokov In the Field a Birch Tree
Vo pole beriozonka

Pavel Chesnokov

Russian Folk Song

SATB

Russian

FS022

Print Price: $3.10
Digital Price: $3.10

Minimum qty. for digital score - 5

Cmr006_search Valery Kalistratov My Curly-Haired Lad
Oy, kudriash moy, kudriash

Valery Kalistratov

Russian Folk Song

SATB w pno

Russian

CMR006

Print Price: $3.70
Digital Price: $3.70

Minimum qty. for digital score - 5

Fs032_search Alexander Sveshnikov Along the River
Vdol' da po rechke

Alexander Sveshnikov

Russian Folk Song

SATB (T solo; B solo)

Church Slavonic

FS032

Print Price: $3.70
Digital Price: $3.70

Minimum qty. for digital score - 5

Fs026_search Alexander Sveshnikov Like a Passing Nightingale
Solovyom zaliotnim

Alexander Sveshnikov

Russian Urban Folk Song

SATB (div)

Church Slavonic

FS026

Print Price: $2.50
Digital Price: $2.50

Minimum qty. for digital score - 5